Hỗ trợ


Kinder Paradise
ĐT: 0436574742
Email: Kinderparadise.viethung.vn@gmail.com

Thời tiết

25oC

Độ ẩm: 100%

Tốc độ gió: 18 km/hkm/h

Cập nhật lúc 09:00:00
ngày 2017-08-24

Lượt truy cập

Số người online Số người online:
Khách thăm Hôm nay: 627
Thành viên Hôm qua: 5363
Tổng cộng Tổng cộng: 1715546

Chi tiết tin tức

Kê hoạch tổ chức liên hoan chúng cháu vui khỏe NH 2016-2017

PHÒNG GD & ĐT QUẬN LONG BIÊN

TRƯỜNG MN THIÊN ĐƯỜNG TRẺ THƠ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Long biên, ngày 13 tháng 3 năm 2017

KẾ HOẠCH TỔ CHỨC

 “ LIÊN HOAN CHÚNG CHÁU VUI KHỎE ”

Năm học 2016 - 2017

Thực hiện sự chỉ đạo của Phòng giáo dục và đào tạo Quận Long biên về việc tổ chức các hoạt động “ Chúng cháu vui khỏe” cho trẻ mầm non tại các nhà trường

Thực hiện lịch trình hoạt động chuyên môn của trường Mầm non Thiên Đường Trẻ Thơ năm học 2016 - 2017 .

Ban giám hiệu trường mầm non Thiên Đường Trẻ Thơ xây dựng kế hoạch tổ chức  “ Liên hoan chúng cháu vui khỏe” tại trường như sau:

I.       THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM  VÀ THÀNH PHẦN THAM DỰ:

1.     Dự kiến thời gian tổ chức: Tuần V tháng 3 năm 2017 (31/3/2017- Thứ sáu)

- Buổi sáng thi làm tranh ( 9h00- 9h45)

- Buổi chiều: Liên hoan “ Chúng cháu vui khỏe”( 15h30- 17h00)

2.  Địa điểm: Tại sân khấu chính của Nhà trường

II.    NỘI DUNG : 2 phần

*Phần 1: Họa sĩ tí hon ( Dành cho các bé Khối MG và TB, TN)

- Yêu cầu:  Các lớp tổ chức cho 100% trẻ thi tại lớp và tuyển chọn trẻ thi cấp trường

- Chủ đề: Tự chọn theo ý thích

- Thi cấp trường:

+  Khối lớn: Gồm HM, SC và Mon 1:  chọn 5 cháu/lớp

+ Khối nhỡ: gồm CB,VK,VA: Chọn 4 cháu/lớp

+ Khối Bé: gồm GP,GT, M2: Chọn 4 cháu/lớp

+ Khối nhà trẻ: Gồm Thỏ Bông, Thỏ Ngọc: Mỗi lớp chọn 3 cháu tham gia.

TS trẻ dự thi cấp trường là 45

+  Thời gian thực hiện : 45 phút ( Từ 9h00 -9h45 sáng 31/3/2017 )

+  GV chuẩn bị nguyên liệu ( Bút sáp, màu nước, giấy màu và các nguyên liệu khác...) và phối hợp với GV dạy năng khiếu định hướng nội dung tranh phù hợp lứa tuổi để hướng dẫn trẻ luyện tập.

+ Sản phẩm của trẻ đạt giải được trưng bày trên giá vẽ tại sảnh tầng 1 ( Yêu cầu có khung tự tạo, có nhãn ghi rõ tên đề tài và tên trẻ )

*Phần 2: “ Chúng cháu vui khỏe ” gồm 4 nội dung:

1. Phần thi “ Diễu hành”:

- Yêu cầu:

Đi đều, thẳng hàng, trật tự, có nề nếp

Mỗi đội có biển tên, GV hướng dẫn trẻ cầm biển diễu hành qua sân khấu về tập hợp tại khu vực quy định trước mặt sân khấu

- Hình thức: lần lượt các khối từ khối nhỡ, bé , Mon và lớn( Khối NT không phải tham gia phần diễu hành)

2. Phần thi “ Bé đẹp và những người bạn”: Toàn trường tập 01 bài dân vũ( Giao tổ CM chọn 1 trong các bài tập buổi sáng)

3. Phần thi: Đồng đội

- Yêu cầu: Thi đồng diễn bài thể dục sáng theo nhạc/ Các khối lựa chọn nhạc và bài tập phù hợp với lứa tuổi ( Có thể tập với động tác theo nhịp trống trên nền nhạc )

- Hình thức: Theo từng khối ( Các lớp cùng khối tập cùng 1 nhạc/ 1 đợt). Đảm bảo tất cả các cháu trong lớp được tham gia/ không bao gồm trẻ thi ND 4( Thứ tự thi như ND 4)

4. Phần thi: “Tài năng của bé”.

 - Số trẻ tham gia: 10 trẻ /lớp.

 - Thi thực hiện các bài tập VĐ theo khối; Phân công thứ tự đợt thi như sau:

Đợt 1: Khối nhỡ(Chích Bông ,Vành Khuyên, Vàng Anh)

Đợt 2: Khối bé ( Gấu Pooh, Gấu Trúc, Mon 2)

Đợt 3: Khối NT (Thỏ Bông Thỏ Ngọc; 2 lớp KT và M3 chọn 1 đội)

Đợt 4: Khối lớn (Họa My, Sơn Ca, Mon 1)

 

-         Bài tập vận động do các khối lựa chọn phù hợp với độ tuổi. Yêu cầu:

+ Chọn bài tập VĐ dựa trên các đồ dùng thể chất mà trường đã có

+ Các khối báo tên bài VĐ cho Hiệu phó chậm nhất 14h00 ngày 21/3/2017)

+ Mỗi khối cử 1 GV dẫn chương trình( Phổ biến cách chơi, luật chơi) và 2 Gv phụ trách 2 đội chơi

III. CƠ CẤU GIẢI THƯỞNG

- Phần thi “ Chúng cháu vui khỏe”: 1 nhất, 2 nhì, 3 ba

- Phần thi làm tranh:

+ Chấm lần 1 tại bàn của trẻ để chọn mỗi khối 5 bài bày lên giá vẽ

+ Chấm lần 2:  chọn mỗi khối 4 bài

+ Chấm lần 3: Chọn 4 nhất, 4 nhì, 4 ba, 4 khuyến khích

 ( Giao phòng tài vụ và hành chính chuẩn bị phần thưởng cho các giải )

·        Kết thúc hội thi( Dự kiến 17h30) là phần trao thưởng ( giao BTC thực hiện)

       

IV.            LIÊN HOAN TIỆC BUFEE:

- Điạ điểm: tại sân trường ( Khu vực trước sân khấu)

- Các món ăn giao cho kế toán nhà trường xây dựng và thống nhất với BGH

Trên đây là Kế hoạch tổ chức Liên hoan ” Chúng cháu vui khỏe” cấp trường  năm học 2016-2017, đề nghị các bộ phận nghiên cứu để thực hiện có hiệu quả.

Nơi nhận:

- HĐQT đẻ ph/duyệt

- BGH để chỉ đạo;

- Bộ phận, lớp (để th/hiện);

- Lưu: VT

GIÁM ĐỐC

Nguyễn Phương Chi

HIỆU TRƯỞNG

Đặng Thị Hiền

Các tin khác: